Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van een gedeelte der rivier het Haringvliet, van boven den Stadsen Hoek tot Hellevoetsluis, met eenige dwarspeilingen, gedaan by laag water in maart des jaars 1781 Translate
AuthorKlinkenberg, Dirk,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:23.000].Translate
Region Haringvliet.Translate
Imprint['s-Gravenhage] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year1781.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size29 x 53 cm Translate
AnnotationLinksboven: Litt: B. Resol: 7 juny 1781. Het zuidwesten boven. Met schaalstok (600 Rhynlandsche roeden). Van den Brink, 'In een opslag van het oog', 151 Translate
CommentDeze manuscriptkaart van het Haringvliet ter hoogte van Middelharnis heeft als ontwerp aan de basis gestaan van de gedrukte kaart ten behoeve van een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland. De kaart is vervaardigd naar aanleiding van een onderzoek naar de gevolgen van de havenuitbreidingen van Middelharnis en Goedereede voor de toegankelijkheid van de marinehaven van Hellevoetsluis. Uit het onderzoek bleek dat het Haringvliet te kampen had met nogal wat ondieptes. Volgens de leider van het onderzoek, de Inspecteur-Generaal van de Hollandse waterstaatsdienst Christiaan Brunings (1736-1805), was dit te wijten aan de havenwerken bij Goedereede en de aanleg van de Statendam tussen Goeree en Overflakkee in 1751. Het gedeeltelijk openzetten van de dam zou echter leiden tot het bij vloed binnendringen van water uit het zeegat bij Brouwershaven en de beslissing hierover werd aangehouden. De kaart toont enkele raaien met dwarspeilingen bij de havens van Hellevoetsluis en Middelharnis. Duidelijk is dat de aanwezige zandplaten in het Haringvliet van invloed zijn op het verloop van de vaargeulen. De kaart toont ook aan dat de plaat tussen Hellevoetsluis en Den Hoorn sinds 1767 in westelijke richting is opgeschoven. Twee geprojecteerde damhoofden moeten er voor zorgen dat verzanding van de haven van Hellevoetsluis voorkomen wordt. De gedrukte versie van deze manuscriptkaart verscheen als bijlage bij de Statenresolutie van 7 juni 1781: ‘Christiaan Brunings, Consideratien op de missive, door de heeren ter Admiraliteit op de Maaze aan haar Ed. Groot Mog. Geschreeven in dato 14 november 1780, wegens de slechte gesteldheid van het Zeegat van Goedereede, en de middelen, die dienstig zouden kunnen zijn, om het zelve te herstellen of de verdere verërgering van dien te voorkomen’. De gedrukte kaart werd gegraveerd door Leonard Schenk Jansz. (1732-1800).Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 179 (Dk41-15)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate