Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleChaerte vande Wieringer waert : de welcke inden jaere xvi c acht begost is bedyckt te worden ... dat de landen daer inne bedyckt ter nombre van 1895 morgens van 720 roeden de morgen Geestmeerambachts landtmaete of 600 roen binnenbanse ofte Sypse dyckmaete : by alle Contribuanten en gewillighe Bedyckers op den xij.de Julii Ao. xvj c xi by blinde lotinge gekavelt ende gedeelt zyn Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:10.000].Translate
Region Wieringerwaard.Translate
Imprint[S.l.]Translate
Year1611.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size63 x 58 cm Translate
AnnotationTitel in banderolle: Wieringer Waert. Met schaalstok: 200 Geestmeer ambochts binnebanse roeden yder van xii voet = 6,7 cm. Wieder, Merkwaardigheden der oude cartographie van Noord-Holland (1918), p. 60 (nr. 178); Donkersloot-de Vrij, Topografische kaarten van Nederland vóór 1750, p. 68 (nr. 100) Translate
CommentDeze vroege kaart van de drooggemaakte Wieringerwaard werd zowel met als zonder wapenrand gedrukt. Bekend is dat men tot in de 19de eeuw afdrukken van de koperplaten maakte. Diverse personen, die worden genoemd in de wapenkolommen, komen tweemaal voor. Het gaat dan om verschillende functies van een en dezelfde persoon. De kaart is van de hand van de vermaarde wiskundige en vestingbouwkundige Adriaen Anthonisz. (1541-1620). Hij was tevens ingenieur en burgemeester van Alkmaar. Zoals de cartouche midden onder vermeldt, begon men in 1608 met het droogleggen van de Wieringerwaard. In 1610 was dit werk gereed, waarna de verkaveling in 1611 ‘by blinde lotinge’ plaatsvond. Van de hier beschreven kaart bestaan twee verschillende verkleiningen. De afmetingen van beide kaartjes zijn 16,5 x 19,5 centimeter en ook de titel is identiek: ‘Wieringer-Waert’Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 223 (Dk42-7)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate