Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title['t Ambacht van Hillegersberg, 't Ambacht van Bleyswijk, Eendragts Droogmakery, Twee Mans Polder] : ... na de metingen, en gedaane opgaven van C. Beket en C. Swieb. Actum Rotterdam 1770. D. Smits,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:17.000].Translate
Region Hillegersberg.Translate
Imprint[Den Haag : Landsdrukkerij]Translate
Year1770.Translate
Size44 x 63,5 cm. Translate
AnnotationLinksonder: Ik ondergeschrevene landmeter van Schieland ... hebbe deese caart in deszelfs omtrek getrokken en getekent, uit de generale Caart van 't Hoogheemraadschap van Schieland, de kleij- en -veenlanden in de Butterdorpse Polder gelegen, daar in gebragt. t'Concept droogmaking daar in getekent. En eyndelyk de letteren in haare distantien, zoo langs de Rotte, als wegen daar in gesteld, na de metingen, en gedane opgaven van C. Beket en C. Swieb. Actum Rotterdam 1770. D. Smits. Met schaalstok. Paul van den Brink, 'In een opslag van het oog', nr. 120 (Resolutie 8 februari 1771) Translate
CommentDoor vervening ontstonden in grote delen van Holland waterplassen. In veel gevallen werden die plassen weer drooggemaakt, zodat er landbouw mogelijk was. Ook rond Bleiswijk ontstonden als gevolg van het turfsteken grote waterpartijen, die vanaf de 18de eeuw werden omgevormd tot droogmakerijen. Veel van deze droogmakerijen zijn te zien op deze kaart. Specifiek gaat het bij deze kaart om de drooglegging van de Butterdorpse Polder, Oosteindse Polder, Hoekeindse Polder en Klappolder. Na 1770 werden al deze polders drooggemaakt. De Tweemanspolder en de Eendrachtspolder – rechtsonder op de kaart – waren al eerder in de 18de eeuw aangepakt. Zoals de tekst rechtsonder weergeeft, is het globale kaartbeeld gebaseerd op de wandkaart van het Hoogheemraadschap van Schieland door Stampioen. De landmeters Cornelis Beket, C. Swieb en Dirk Smits hebben dit kaartbeeld vervolgens aangepast aan de meest recente situatie. De koperdiepdruk is van de hand van Leonard Schenk Jansz. (1732-1800). De kaart heeft ook onderdeel uitgemaakt van een statenresolutie (8 februari 1771): ‘Brief van Gecommitteerde Raden en dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland aan de Staten van Holland over de bedijking en droogmaking van Bleiswijk’.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 248 (Dk42-8)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate