Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van het Nieuwe Diep aan de Helder aanwyzende de werken en de peilingen der diepte, met ordinaar hoog water, in Amsterdamsche voeten; op order van de Edelmogende Heeren Gecommitteerden door zijne doorlugtige Hoogheid benoemd tot het formeeren van een haven en bekwaame legplaats voor 's lands schepen van oorlog aldaar Translate
AuthorBerger, Leendert den.Translate
TypeMapTranslate
Region Den Helder.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year1787.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size85 x 50 cm Translate
NoteDe laatst getoonde image is een gemonteerd totaalbeeld van de scans van de afzonderlijke bladenTranslate
AnnotationZie ook de Manuscriptkaart (1785). Links boven: Rapport 1 December 1784. Bld. 2: 'Verkleinde kaart met de voorgaande van vier tot één gebragt om het vervolg der werken aan te toonen'. Met schaalstok (150 Rhynlandsche Roeden (Bl. 1) ; 400 Rhynlandsche Roeden (Bl. 2)). Het noorden linksboven. Translate
CommentTen oosten van het toenmalige dorp Helder ontstond in de loop der tijd een natuurlijke baai, het Nieuwe Diep. Door deze baai uit te diepen zou men een prima zeehaven kunnen realiseren, die een betere bescherming bood dan de aloude Rede van Texel. Stadhouder Willem V gaf in 1779 de opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek van de nieuwe getijhaven. Zuiderzeesteden als Medemblik, Enkhuizen en Hoorn waren bang voor concurrentie en ontpopten zich als felle tegenstanders van het plan. Ondanks die protesten viel in 1781 het besluit om het Nieuwe Diep voor zeeschepen geschikt te maken. Het jaar daarop ving men de werkzaamheden aan en werd de haven geleidelijk uitgediept. Deze gedrukte kaart uit 1787 van de landmeter Leendert den Berger geeft een mooi beeld van de stand van zaken rond de realisatie van de zeehaven bij Den Helder. De kaart is gebaseerd op een grotere manuscriptkaart ‘tot het formeeren van een haven en bekwaame legplaats voor ’s lands schepen van oorlog aldaar’, die Berger in 1785 vervaardigde. Cartografisch interessant is de inzet rechtsboven, een ‘verkleinde kaart’ met daarop een in 1782 aangelegde keerdam. Deze dam was dermate lang, dat opname op dezelfde schaal tot een erg brede kaart zou hebben geleid. Daarom koos Berger ervoor om de dam in een inzet op een vier keer zo kleine schaal voort te zetten. In de Franse Tijd kwam de marinehaven goed van de grond. Er verrees een stelsel van forten rondom Den Helder. Na de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal in 1824 kreeg de haven een verbinding met het binnenland en kwam Den Helder tot bloei.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 262-I-a-b (Dk42-9)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate