Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaart van de Heldersche zee-weeringen zoo die reeds zijn anngelegt, als die nog behoorden aangelegt te worden Translate
AuthorMuri, F. W.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:10.000].Translate
Region Den Helder.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year[1792]Translate
Techniquemanuscript Translate
Size36 x 58 cm Translate
Annotation"Ter beantwoording van de vraag door de ... Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem opgegeven: over de middelen om de stroomen van de wal af te keeren ...". Legenda (A-N; PPPPP). Met schaalstok (200 Hondsbosschen roeden). Translate
CommentZoals de titelcartouche linksonder duidelijk maakt, is deze kaart gemaakt naar aanleiding van een prijsvraag uitgeschreven door de ‘loflijke’ Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Het wetenschappelijke vraagstuk dat het genootschap opgelost wilde hebben, was de voortdurende verdieping van de geul van het Marsdiep (op dat punt ook wel Helsdeur genoemd). De maatschappij zocht naar ‘middelen om de stroomen van de Wal af te keeren en het naaderen der gevaarlijke diepte voor te komen’. De kaart is in 1792 getekend door de landmeter F.W. Muri. De verdergaande verdieping van de Helsdeur was volgens zijn kaart te voorkomen door de aanleg of verlenging van enkele zeehoofden of strekdammen. In de cartouche staat dat dit voorstel afkomstig is van een schrijver met het pseudoniem ‘Pour la Patrie’ (voor het land), maar onduidelijk is of dit Muri zelf is. Het plan is nooit uitgevoerd. Muri heeft de kaart ontleend aan de gedrukte resolutiekaart van de Helderse zeewering uit 1775. Buiten kader bovenaan de kaart zijn nog enkele vingeroefeningen van de landmeter te zien.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 258 (Dk42-9)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate