Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePeilingen gedaan den 25 Julij 1800 door A. Hoek, op het ordinaire hoog water ...Translate
AuthorHoek, A.,Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:2.500].Translate
Region Zuid-Holland.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year1800.Translate
Techniquems., in kleur Translate
Size25 x 46 cm Translate
AnnotationPeilingen bij De Krabbe. Met schaalstok (100 roeden). Translate
CommentIn de 18de eeuw kampte de vaarweg via het Goereese Gat, Dordtse Kil en Oude Maas met voortdurende verzandingen. Vooral van de zijde van de scheepvaart klonk de roep om hiertegen maatregelen te nemen. Dat gold met name voor de aansluiting van de Oude Maas op het Krabbegat bij ’s-Gravendeel. De Krabbe vormde een alternatieve scheepvaartroute naar Rotterdam, wanneer de Maasmond door verzandingen onbevaarbaar was. De Krabbe zelf bleek echter ook gevoelig voor verzanding. Soms liepen schepen hier vast op de bodem en versperden zij de doorgang. Deze ongewenste situatie is de aanleiding geweest voor vele grootschalige karteringen van dit stukje Nederland. Ook deze eenvoudige manuscriptkaart, rond circa 1800 vervaardigd door de landmeter A. Hoek, is daar een voorbeeld van. Te zien zijn enkele dieptepeilingen en voorts een drietal schepen, dat toen op de kop van de Krabbe aangemeerd lag. Met behulp van de gegevens uit de peilingen kreeg de Hollandse waterstaatsdienst een nauwkeurig beeld van de plaatselijke rivierkundige gesteldheid en ontwikkeling. Op basis daarvan konden eventueel maatregelen ter verbetering van de doorvaarbaarheid genomen worden.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 266 (Dk42-10)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate