Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKaarte van het West end van het eyland Ter Schellingh streckende van het soo genaamde Makkelyk Oud tot aan en met den Nieuwen Dyk leggende beoosten het dorp West Ter Schellingh Translate
AuthorMutsert, Frans de.Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:6.000].Translate
Region Terschelling.Translate
Imprint[Plaats van uitgave niet vastgesteld] : [uitgever niet vastgesteld]Translate
Year[1751]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size50 x 61 cm Translate
AnnotationLinks boven: G. Aanwysingh: A-Q. Met schaalstok (120 Rhynlandsche roede). Koeman (Handleiding) 171 Donkersloot-de Vrij (Topografische kaarten van Nederland vóór 1750) 1 Van den Brink, 'In een opslag van het oog', 171-173, nr. 35, 41, 45 Translate
CommentDe manuscriptkaart, die aan deze gedrukte kaart van het westelijk deel van Terschelling ten grondslag ligt, werd in november 1749 vervaardigd door de landmeter Frans de Mutsert Aartsz. (1724-?). De koperdiepdruk is van de hand van David Koster; de belettering is gedaan door Jan van Jagen. Van de gedrukte kaart zijn twee staten bekend: een staat uit 1750 en een uit 1751. Op deze laatste versie, die hier ook weergegeven wordt, zijn de eb- en vloedlijn en de projectlijn (‘d-e’) op de Middelplaat toegevoegd. Dit gebeurde op basis van de resultaten van nieuwe dieptepeilingen in 1751. De linker cartouche verklaart door middel van letteraanduidingen op de kaart tal van waterstaatkundige zaken. Zo worden vervallen of weggespoelde dijken weergegeven, evenals nieuwe dijken en andere voorzieningen ten behoeve van de kustverdediging. De aanduiding ‘G’ binnen kader linksboven verwijst naar het extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland, namelijk dat van 6 mei 1750 (‘Verbaal, gehouden op de reise […] na de Helder, het Horntje op Texel en de eilanden Vlieland en Ter Schelling; om te inspecteeren den toestand der gemaakte werken[…]’). De kaart is tevens als bijlage gevoegd bij de resoluties van 29 juni 1751 (‘Rapport […] tot het doen werkstellig maaken van de middelen en werken tot verbeetering der zeeweeringen aan de Helder, het Horntje op Texel en aan het Eiland Terschelling’) en 9 december 1751 (‘Pieter Brinkhorst, Verbaal van het gepasseerde en verrigte op de reise […] na de Helder, Texel en Ter Schelling […]’.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 268 (Dk42-10)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate