Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDen Alblasser Waard en Vyf Heeren Landen, te samen groot 33110 mergen Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1:34.000].Translate
Region Alblasserwaard.Translate
ImprintTot Dordrecht : by Ab. BlusséTranslate
Year1767.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Sizeelk bl. ca. 33 x 59 cm Translate
NoteDe laatst getoonde image is een gemonteerd totaalbeeld van de scans van de afzonderlijke bladenTranslate
AnnotationMet 17 losse bladen met wapens en aanwijzing voor de plakker. Titel in cartouche rechtsonder: Nieuwe caerte vertoonende den geheelen Alblasserwaert. "Met een nette aanwijzing der dijkbreuken en hulpgaten van 't jaar 1740. en 1741. Uijtgegeeven door Matth. de Vries" .. Met schaalstok (1400 Zuythollantse roeden, zynde één uure gaens). Koeman (Handleiding) 39 Translate
CommentDeze vierbladige wandkaart is oorspronkelijk vervaardigd in opdracht van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard (resolutie van 5 mei 1677). Bij de vervaardiging is door de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (ca. 1628-1717) gebruik gemaakt van een manuscriptkaart van het gebied. Destijds hing deze kaart in het stadhuis te Gorinchem, maar is vermoedelijk verloren gegaan. Bij de eerste uitgave van 1681 zijn de wapenschilden op dezelfde koperplaten gegraveerd als die waarop het kaartbeeld staat afgebeeld. Bij de tweede uitgave werden ze echter van de platen losgesneden. Hier afgebeeld is de vijfde uitgave van de overzichtskaart van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, die werd gepubliceerd in 1767. Bij het Utrechtse exemplaar zit een document – ‘Ordre. Waar na de Wapens om de Kaart van den Alblasserwaard moeten geplakt of geplaatst worden’ – dat de plaats op de kaart aanduidt voor de namen van de bestuursleden van het hoogheemraadschap. De vier koperplaten, de platen met de hoekversieringen en de vijftien platen met bestuurswapens van de vijfde uitgave bevinden zich nog altijd in het archief van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijf Heerenlanden in Gorinchem. Omstreeks 1920 zijn deze koperplaten opnieuw afgedrukt. Hoewel theoretisch sprake is van een nieuwe oplage van de vijfde uitgave moge het duidelijk zijn dat men deze uitgave om puur decoratieve redenen vervaardigde. Alleen door vergelijking van de papierkwaliteit is vast te stellen of de uitgave van 1767 of die van 1920 in het geding is. Vanzelfsprekend betreft het hier gepresenteerde Utrechtse exemplaar een voorbeeld van de uitgave uit 1767; Gerrit Moll – in wiens collectie de kaart zich bevindt – overleed immers ruim vóór 1920.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 210 (Dk42-5)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate