Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleNieuwe kaart van de Vyf Heeren Landen gelegen tusschen den Dief en Zouwen Dyk Translate
TypeMapTranslate
Scale Schaal [ca. 1: 18.000].Translate
Region Vijfheerenlanden.Translate
ImprintAmsterdam : Reinier en Josua OttensTranslate
Year1741.Translate
Techniquekopergrav. Translate
Sizeelk bl. 43 x 49 cm Translate
NoteDe laatst getoonde image is een gemonteerd totaalbeeld van de scans van de afzonderlijke bladenTranslate
AnnotationMet schaalstok (1400 Zuid Hollandsche roeden ofte een uur gaans). Koeman (Handleiding) 184 Donkersloot-de Vrij (Topografische kaarten van Nederland vóór 1750) 809 ex. *VIII*.B.k.70: met titelstrook o.d.t. Kaart van de Vyf Heerenlanden. Translate
CommentVan deze vierbladige kaart is (nog) geen gemonteerd exemplaar bekend. De hier getoonde digitale montage is dus in zekere zin ‘uniek’ te noemen. Het Utrechtse exemplaar ontbeert echter de bijbehorende vijftien wapenbladen en twee titelstroken, waardoor van een echt compleet beeld van de wandkaart helaas geen sprake is. De kaart is gegraveerd door Jan van Jagen (1709-1800) en biedt een mooi beeld van vooral de waterstaatkundige situatie in de regio. Op diverse plaatsen op de kaart staan jaartallen van lokale dijkdoorbraken vermeld. Kenmerkend is voorts de weergave van de afstanden in roeden, voeten en duimen tussen de verschillende peilpunten langs de Diefdijk, aan de onderzijde van de op het westen georiënteerde kaart. De Diefdijk werd al in 1277 aangelegd als dwarskade. De dijk werd in de 18de eeuw onderdeel van de Hollandse Waterlinie. De waterschapskaart heeft twee edities beleefd. De eerste editie, die hier is afgebeeld, stamt uit 1741 en werd uitgegeven bij de Amsterdamse firma van Reinier en Josua Ottens. Bijna vijftig jaar later, in 1784, verzorgde de eveneens uit Amsterdam afkomstige kaartenuitgeverij van Covens & Mortier een cartografisch ongewijzigde herdruk. Alleen het adres van Ottens is in deze uitgave vervangen door dat van de nieuwe uitgeverij. In Covens & Mortiers fondscatalogus uit 1828 wordt de vierbladige kaart nog aangeboden voor een bedrag van twee gulden en vijftig cent voor boekhandelaren en drie gulden voor particulieren. Voor een op linnen gemonteerde kaart, inclusief ‘knoppen en stokken’ diende men twee gulden en 25 cent extra te betalen.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 215 (Dk42-5)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate