Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDefensorium fidei contra Judaeos, haereticos et Sarracenos : De salute animae Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht] : [Nicolaus Ketelaer en Gherardus de Leempt]Translate
Year[1474]Translate
Size28 cm. Translate
AnnotationIncipit: Defensorium fidei contra Judeos, hereticos et Sarracenos libros seu dyalogos septem continens incipit feliciter. Explicit: Defensorium fidei contra Judeos, hereticos et Sarracenos explicit feliciter. Incipit De salte animae: Sequitur alius tractatus de eadem materia, editus per reverendissimum patrem dominum cardinalem de Turrecremata. Explicit De salute animae: Explicit tractatus de salute animae. Incipit Constantii et Liberii pro defensione Athanasii dialogus: Sequitur adhuc alius tratatus de eadem materia sumptus ex historia tripartita Cassiodori senatoris Romani libro v. capitulo xvii. Explicit Constantii et Liberii pro defensione Athanasii dialogus: Constantii imperatoris et Liberii pape pro defensione Athanasii Alexandrie episcopi dyalogus e Greco in Latinum per Cassiodorum senatorem Romanum translatus explicit feliciter. Ontbreken katernsignaturen. IDL 1498 Translate
CommentVan de incunabel 'Defensorium fidei dialogos septem contra Judaeos, haereticos et Sarracenos continens' uit 1474 zijn behoorlijk wat exemplaren overgeleverd. De Incunable Short Title Catalogue (ISTC) noemt er wereldwijd zeker dertig, waarvan een tiental in Nederland. De Universiteitsbibliotheek Utrecht is met vier exemplaren bijzonder goed vertegenwoordigd, maar dat hoeft op zich geen verwondering te wekken gezien de Utrechtse herkomst en het feit dat in 1580 de plaatselijke kloosterbibliotheken geconfisceerd werden (zie de provenances van exemplaren van de incunabel in de catalogus: http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=000977084). Ofschoon een exemplaar van het 'Defensorium' niet heel zeldzaam is, geldt dat in relatieve zin wel voor de tekst zelf. In geen enkel ander gedrukt werk uit de 15de eeuw komt deze tekst immers voor. De incunabel bevat verder nog de stukken van 'De Salute animae' door Johannes de Turrecremata (Juan de Torquemada, 1388-1468) en de 'Constantii imperatoris et Liberii pape pro defensione Athanasii dialogus' van Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (ca. 484/490-ca. 576/582). Turrecremata was een Spaans kardinaal en auteur op het terrein van de ecclesiastiek. Als vurig pleitbezorger van het pauselijk gezag komt het volgens hem superieure christelijk geloof in zijn publicaties zwaar tot uiting. Cassiodorus was tijdens zijn leven in dienst van Theodorik de Grote, koning van de Ostrogoten. Aan het hof schreef en redigeerde hij de overheidsdocumenten. Ook hield hij zich bezig met het uitdragen van ideeën over overheid, christelijk leven en Griekse cultuur. Aan het einde van zijn leven stichtte hij in Italië het klooster Vivarium, dat gewijd werd aan het kopiëren en verzamelen van christelijke kennis. In dit klooster compileerde of verzamelde hij de 'Historia Ecclesiastica Tripartita' op basis van drie afzonderlijke geschiedenissen uit de 5de eeuw: de kerkelijke historie van Socrates Scolasticus, de ecclesiastische historie van Sozomenus en de filosofisch-theologische historie van Theodorus Lector. De vertaling was van de hand van Epiphanius, een monnik die eveneens werkzaam was in Vivarium. Hoewel hun namen niet in de incunabel voorkomen, wordt de publicatie ervan op basis van de gebruikte lettertypen toegeschreven aan de Utrechtse drukkers Nicolaes Ketelaer en Gerard de Leempt. Het hier gedigitaliseerde exemplaar (MAG: E fol 207 (Rariora) dl 1) is gerubriceerd en heeft ingekleurde initialen. De incunabel zit in een oorspronkelijke kalfslerenband, afkomstig uit de binderij van het Utrechtse Regulierenklooster. Kenmerkend voor deze binderij zijn de twee stempels binnen een patroon van driedubbele filetlijnen.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberE fol 207 (Rariora) dl 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate