Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHomiliae super Evangeliis [Nederlands] Omelie in duutschen.Translate
AuthorGregoriusTranslate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht : Johan Veldener]Translate
Year1479.Translate
Sizein-4. Translate
AnnotationTekst vanuit het Latijn in het Nederlands vertaald. Het incipit luidt: Dit is die prologus of die voersprake in sinte Gregorius omelie in duutschen. De afbeeldingen op de CD-ROM 'Illustrated ISTC' zijn afkomstig uit signatuur: KBH 168 G 39. Goff G422 HC 7954 Camp 854 ILC 1115 Pell 5371 Elliott-Loose 273 Polain(B) 1710 IDL 2092 Madsen 1785 Oates 3319, 3320 Bod-inc G-213 Sheppard 6867 Pr 8856 BMC IX 11 GW 11424 Holtrop BRH I 49 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentDe tekst van deze in het Nederlands vertaalde incunabel is van de hand van de beroemde heilige Gregorius (ca. 540-604), één van de grote kerkvaders uit de geschiedenis. Gregorius, bijgenaamd de Grote, was de 64ste paus van de Katholieke Kerk. Vanaf 590 bekleedde hij het pontificaat, tot hij in 604 stierf. Tijdens zijn pausdom voerde hij onder meer financiële reorganisaties door. En bij de Longobardische invallen in Italië voerde hij de verdediging van Rome aan en participeerde bij de vredesonderhandelingen. Uiteindelijk viel het Romeinse leven onder pauselijke regie en legde Gregorius onbedoeld het fundament voor de pauselijke staat. Onder zijn leiding kregen paus en bisschoppen meer macht. In zijn boekwerken toonde Gregorius zich vooral van een praktische en functionele kant; dit in tegenstelling tot de veelal beschouwende en filosofische werken van de andere kerkvaders Augustinus, Hiëronymus en Ambrosius. Gregorius’ voornamelijk religieuze geschriften zijn veel gekopieerd, waardoor we een vrij compleet overzicht van zijn oeuvre hebben. Daaronder bevinden zich ook talrijke gebundelde preken. De hier gedigitaliseerde incunabel 'Omelie in duutschen', een Nederlandse vertaling van 'Pont. Max. Homiliae super Evangeliis', is daar een voorbeeld van. Het werk bevat enkele tientallen preken, die Gregorius in de jaren 590 en 591 heeft gehouden. Het gaat vooral om uiteenzettingen over de liturgische viering van zon- en feestdagen, waarmee hij de priesters praktische handvatten wilde geven. Deze Nederlandse uitgave van de preken van Gregorius is in 1479 gedrukt en uitgegeven door Johann Veldener, die als drukker tussen 1478 en 1481 in Utrecht verbleef. Het colofon op de laatste bedrukte pagina getuigt van de specifieke datum: ‘Dit boec is gheprint int jaer doe men screef 1479. op den tweeentwintichsten dach in april’.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: F oct 1909 (Rariora)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate