Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleModus legendi abbreviaturas.Translate
AuthorWerner,Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Nederland, Utrecht?] : Drukker van Alexander Magnus (GW 875) Gerardus de Leempt?]Translate
Year[ca. 1475]Translate
Sizein-2. Translate
AnnotationHPT I 50 suggereert dat Leempt de drukker was, mischien in Utrecht, Nijmegen of zelfs Keulen. Datering uit HTP. Werner von Schussenried wordt genoemd als auteur in een acrostichon in de tekst. Over de auteur en inhoud zie R. Feenstra , in Studia Gratiana 28 (1998) pp. 221-48, die tevens suggereert dat deze editie mogelijk verscheen vóór de 1476 Nürnberg editie (H 11465). Goff M742 C 4312 GfT 300 Camp-Kron I 1263a ILC 1606 IDL 3257 Voull(Trier) 2482 Günt(L) 3965 AmBCat 465 Oates 3667 GW M24944 Holtrop BRH Translate
CommentDe incunabel 'Modus legendi abbreviaturus' bevat geen auteursvermelding, maar wordt toegeschreven aan de Duitse kanunnik Werner von Schussenried. De tekst is vermoedelijk ontstaan in de eerste helft van de 15de eeuw, als handleiding voor beginnende studenten burgerlijk en kerkelijk recht. Het betreft niet zozeer een woordenboek, als wel een overzicht van afkortingen uit Romeinse en canonieke rechtsteksten. Het bleek een praktisch handboek dat een grote populariteit genoot, zich uitend in talrijke gedrukte edities vanaf circa 1475. De toeschrijving aan Von Schussenried is te danken aan de Britse bibliograaf Victor Scholderer (1880–1971). Hij ontdekte in het werk een paragraaf met een versleutelde boodschap die naar de kanunnik zou verwijzen. Zo bevatten de eerste letters van elke regel achter elkaar geschreven de volgende zinsnede: ‘Wernherus monstrat ut sic distinctio fiat Sancti Germani Spirae canonicus Cuius erat patria Schussenrieth in Swevia. Discere causarum quarumlibet ordine membra’ Op die manier herleidde Scholderer de tekst naar Von Schussenried, kanunnik van St. Germain in Speyer. Over Von Schussenried is verder niets bekend. Het klooster St. Germain werd in 1462 belegerd en verwoest door troepen van Frederik I, keurvorst van de Rijnpalts. De 'Modus legendi abbreviaturas' verscheen rond 1475 afzonderlijk in druk bij Adolf Rusch in Straatsburg en waarschijnlijk ook bij de Utrechter Gerard de Leempt. Daarnaast nam men de tekst op in verzamelwerken. In totaal gaat het om een twintigtal incunabeledities. De uitgave van het hier getoonde exemplaar wordt toegeschreven aan de ‘Drukker van Alexander Magnus’. Hiermee worden in de vakliteratuur de ongedateerde uitgaven van Gerard de Leempt in de periode 1475-1479 aangeduid. Opvallend aan deze gedigitaliseerde incunabel is dat de initialen niet zijn ingetekend. Het boekwerk, een convoluut met 'Tractatus de contractibus et vitaliciis &c.' (ca. 1473) en 'Tractatus super materia contractuum de censibus annuis et perpetuis' (ca. 1472), is afkomstig uit de bibliotheek van het Regulierenklooster.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberL fol 264 (Rariora) dl 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate