Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat
Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelFasciculus temporum.Vertaal
AuteurRolevinck, Werner,Vertaal
MateriaalsoortBookVertaal
ImpressumTutrecht : by my volmaect Jan VeldenaerVertaal
PlaatsUtrechtVertaal
UitgeverVeldener, JohannVertaal
Jaar14 February 1480Vertaal
Techniekillustrations, diagrams (woodcuts) Vertaal
Afmetingen30 cm (folio) Vertaal
AnnotatieTitle and date from colophon leaf 330r which reads: "Hier Eyndet dat boeck dat men hiet fasciculus temporum in houdende die Cronijcken van ouden tijden ... By my volmaect jan veldenar woennende tutrecht opten dam Int jaer ons heren MCCCC lxxx op sinte valentijns dach op die vastelauont &c." On leaf 330r Veldener's device of two lions supporting a blank shield, with his mark and the arms of Utrecht in the upper border. On preliminary leaf [1]v, Veldener's device surrounded by the text of the Gospel of John, chapter 1, verses 1-14. With additional chronicles; for details of contents see Bod-inc, which references M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen (The Hague, 1981), pages 340-345, nos. 311-319, who suggests that Veldener was the author of all of the additions. Collation: folio: [unsigned, 1-29⁸ 30⁶ 31⁸ 32⁴ 33-43⁸]; 338 leaves, folios [8 unnumbered] [i] ij-Clxxxiiij Clxxxvi-CClviij CClviij-CCCxxx [=330]. Signatures: [unsigned, 1-29⁸ 30⁶ 31⁸ 32⁴ 33-43⁸] Type: 114B; also 89B in portions of the text of gathering 2, and occasionally for names in circles, etc. "The cuts are from blocks used in Veldener's Louvain edition of the Fasciculus temporum, 29 December, 1475, with the addition of twelve new ones, and a set of coats of arms used only in the supplementary chronicles. Of the new cuts, those representing the Creation (9a), the destruction of Nineveh (43a), the destruction of Babylon (46b), the rebuilding of Jerusalem (52a) and the city of Jerusalem (52a) appear to have been suggested by illustrations in the edition of Rudimentum novitiorum, printed by Lucas Brandis at Lübeck, 5 August, 1475"--BM XVth century Incipit: Inden beghinne was dat woert. Incunabula short title catalogue, Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Incunabula in Dutch libraries, Incunabula printed in the Low Countries, Catalogue of books printed in the fifteenth century now in the Bodleian Library, Oxford, Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum, ir00278000 M38760 3950 1883 R-128 IX, 12 (IB. 47086) Type: 114B Type: 89B Vertaal
CommentaarDe tekst van deze incunabel, de 'Fasciculus temporum', is geschreven door Werner Rolevinck (1425-1502). Hij was een kartuizer monnik, die publiceerde op het terrein van de kerkgeschiedenis en exegetische kunst. In het kartuizer klooster St. Barbara in Keulen bracht hij meer dan vijftig geschriften voort, waaronder preken, geschiedkundige werken en Bijbelverklaringen. De 'Fasciculus temporum' uit de jaren zeventig van de 15de eeuw behoort tot zijn belangrijkste werken. Hierin beschrijft Rolevinck de algemene wereldgeschiedenis in een overzichtelijke vorm. Vanzelfsprekend spelen religieuze opvattingen en inzichten een belangrijke rol in zijn wereldgeschiedenis, die dan ook begint met Gods schepping van de wereld. De tekst is verluchtigd met veel fraaie illustraties in houtsnede. Zo zijn onder meer de ark van Noach, de stad Nineve, de Ark des Verbonds, de tabernakel en vele Bijbelse genealogieën verbeeld. Maar ook ‘profane’ zaken en steden zijn vereeuwigd, zoals Rome, Constantinopel en Londen en overzichten van de koninklijke geslachten van bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland. Ook een uitgebreide kroniek van de stad Utrecht ontbreekt niet. De 'Fasciculus temporum' is zo een synthese tussen de religieuze en wereldlijke geschiedenis, een vorm die in de tijd van het humanisme vaker gebezigd werd. De nadruk ligt echter op de non-profane historie, niet verwonderlijk gezien Rolevincks achtergrond. Als bronnen voor zijn tekst gebruikte hij het 'Chronicon Pontificum et Imperatorum' van Martin von Troppau, het 'Speculum historiale' van Vincent van Beauvais en het anonieme 'Rudimentum noviciorum'. De 'Fasciculus temporum' bleek bijzonder populair en werd ook in diverse talen vertaald: er zijn rond de vijftig edities van bekend, met een totale oplage van zo’n 100.000 exemplaren! Het hier gepresenteerde Utrechtse exemplaar (THO: RAR 11-27 qu) is mooi ingekleurd. De incunabel is een Nederlandse vertaling, in 1480 gedrukt en uitgegeven door de Utrechter Johann Veldener. Het gedigitaliseerde werk bevat nog aardige sporen van enkele voormalige eigenaren. Op het voorste schutblad staat namelijk geschreven: ‘Dit overoud en zeer zeldzaam origineel-werk; gedrukt ao. 1480, geschonken aan mijn neef! den kunstlievende heere Arnoud de Langen, op den 27 october 1785 te Amsterdam Jacobs Cornelisz Ploos van Amstel’. De incunabel belandde op den duur in de bibliotheek van het minderbroederklooster in Weert, waarna het in 1971 door de Universiteitsbibliotheek Utrecht verworven werd.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurTHO: RAR 11-27 quVertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal