Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDie epistelen ende ewangelien mitten sermonen vanden ghehelen jaere die een na den anderen volghende : ende oec mede die prophecien ghenomen wt der bibelen Translate
TypeBookTranslate
Imprint[Utrecht] : [Jan Veldener]Translate
PlaceUtrechtTranslate
PublisherVeldener, JohannTranslate
Year4 Nov. 1478Translate
Size20 cm (4to) Translate
AnnotationTitle from incipit, which reads: Hier beghinnen alle die epistelen ende ewangelien mitten sermonen vanden ghehelen jaere die een na den anderen volghende. Date of publication from colophon, which reads: Dit is volmaect int jaer ons heren dusent vierhondert en[de].lxxviij. den vierden dach in Nouember. Signatures: [A-2S]⁸; A1, 2S7-8 are blank. Incunabula short title catalogue, Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Incunabula in Dutch libraries, Incunabula printed in the Low Countries, ie00064900 12452 1703 944 Translate
CommentDe Utrechter Johann Veldener drukte in 1478 deze Nederlandse vertaling van de 'Epistolae et Evangelia', delen van het Nieuwe Testament van de Bijbel, en wel op 4 november van dat jaar, gelet op de tekst in het colofon: ‘Dit is volmaect int jaer ons heren dusent vierhondert ende .78. den vierden dach in November.’ In tegenstelling tot de naburige Duitse gebieden, verschenen in de late middeleeuwen in de Lage Landen geen volledig gedrukte Bijbels. In plaats daarvan publiceerden de Nederlandse drukkers-uitgevers een selectie; de ‘Epistelen en evangelien’. Deze selectie was gedurende het kerkelijk jaar makkelijker te raadplegen en bovendien goedkoper in de aanschaf. Gerard Leeu uit Gouda was in 1477 de eerste drukker, die op die manier een selectieve Bijbeluitgave verzorgde. De behoefte daaraan bleek groot, getuige de vele nadrukken die vervolgens op de markt kwamen. Ook Johann Veldener publiceerde een nadruk, maar hij voegde er als eerste ook preken (‘sermonen’) aan toe. Bij elke zondagse les in het evangelie staat op die manier een preek vermeld. De herkomst van deze preken is niet bekend. Het hier gedigitaliseerde Utrechtse exemplaar van de incunabel is gebonden in een lederen rolstempelband, uit de tweede helft van de 16de eeuw; de sloten zijn in de loop der tijd verloren gegaan.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: 130 D 23 (Rariora)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate