Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
>Georeferenties
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitelKaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden : opgemaakt naar de bestaande kaarten en volgens nadere opnemingen en inlichtingen met behulp der Commissie van onderwijs aldaar, van de gemeentebesturen en van andere deskundigen Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Schaal Schaal [ca. 1:110.000].Vertaal
Gebied Groningen (provincie)Vertaal
ImpressumGroningen : Kunstplaatdrukkerij van der Wed. Koning en BrugmanVertaal
Jaar1837.Vertaal
Techniekkopergrav., gekleurd Vertaal
Afmetingen69 x 94 cm Vertaal
AnnotatieMet bijl. o.d.t.: Beschrijving van de kaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid ... / onder toezigt van G. Acker Stratingh door J.A. Smit van der Vegt. - Groningen : W. van Boekeren, 1839. - 28 p. Met namen der Zijlvesten (I-XVI). Legenda. Met schaalstok (4 uren gaans of 22220 Nederlandsche ellen). Met inzet linksboven: Rottumeroog. Fockema Andreae en Van 't Hoff (Geschiedenis der kartografie van Nederland) 98 Also available in online version. Vertaal
CommentaarOp deze kaart wordt de verspreiding van de grondsoorten aangegeven. De kleuren zijn met de hand aan de kaart toegevoegd, en het bijzondere is dat ze geleidelijk in elkaar overgaan, in plaats van bij een contour van de ene bodemsoort direct in een andere over te gaan. Dat is ook meer in overeenstemming met de werkelijkheid. De terminologie lijkt deels ingegeven door de eisen van de wetenschappelijke landbouw (waar er van Diluvium en Alluvium wordt gesproken). Verder lijkt de inhoud aangepast aan de eisen van de waterstaat (de commissie van onderwijs uit de titelopgave heeft door tussenkomst van schoolopzieners door schoolonderwijzers ten plattelande een aantal stelselmatige waterpassingen laten verrichten) en aan die van de historische geografie doordat bedijkingsjaartallen, oude waterlopen en waterkeringen opgenomen zijn. De gegevens over de grondsoorten werden door Acker Stratingh verzameld aan de hand van een enquĂȘte die hij aan alle schoolmeesters in de provincie stuurde; in de toelichting werd zelfs gesuggereerd hoe men de bodemmonsters door ze te proeven kon determineren. De resultaten van de waterpassing zijn aangegeven door middel van getallen, die men vooral op het Hogeland aantreft; daarbij is bovendien aangeduid of de gemeten punten hoger of lager liggen dan hun omgeving.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: *VIII*.B.c.13 (Dk38-4)Vertaal
Volledige metadata als Marc21 XMLOpen Marc21 XML in nieuw venster Vertaal