'
Editie: 1893, pagina 99
Op het blad met kaarten van Java dient de verklaring van termen, in de vorige editie al opgenomen, nog vermelding: in de kaart zelf betekenen ‘Tji’ en ‘K (kali)’ rivier. Een ‘Bengawan’ is een grote rivier: Bengawan Solo of Bengawan Madioen. ‘K. Bengawan’ is onzin. ‘Noesa’ betekent ook eiland.