'
Editie: 1908, pagina 140
Australië: Het Northern Territory is nog als onderdeel van Zuid-Australië aangegeven, hoewel het op kaart 2 wel goed staat ingetekend). Niermeyer zegt hierover: ‘De vervaardiging van den atlas kost ongeveer anderhalf jaar en daardoor is het onmogelijk, alle anachronismen te voorkomen. Zoo was Australië (XLVI) afgedrukt vóór Noord- van Zuid-Australië gescheiden werd; op Blad II vindt men echter de juiste voorstelling.’