'
Editie: 1879, pagina 64
Azië staatkundig: Hierop is nog het onafhankelijke Kafiristan zichtbaar, dat in 1895 door de vorst van Afghanistan veroverd en geïslamiseerd zou worden. De plaatsnaam Bamyan is aan de kaart toegevoegd, mogelijk vanwege de daar aanwezige grote Boeddhabeelden. De plaats Obdorsk (nu Salechard) aan de Obmonding was tijdens de Russische tsaren een verbanningsoord waar rond 1887 veel Doechoboren – een met de Hernhutters vergelijkbare pacifistische christelijke sekte – heen verbannen werden. Kjöng is een oude naam voor de Koreaanse hoofdstad Seoul. Oost-Toeran is weer bij China getrokken; het Chinese gezag was er hersteld, maar de Russische troepen waren er nog niet teruggetrokken. Hoewel de ligging ervan ook al in de eerste druk was aangegeven wordt hier voor het eerst de naam ‘Groote Chineesche Muur’ vermeld. Kars en Batoem (Batumi) in de Kaukasus zijn inmiddels Russisch geworden, en Cyprus Engels, ten koste van het Turkse Rijk.