'
Editie: 1896, pagina 101
Op de staatkundige kaart van Java is de spoorlijn van Bandoeng naar Tjilatjap nu gereed tot Tjiamis (Ciamis).