'
Editie: 1924, pagina 18
Nieuw is de kaart van de Plantbekleding en Zeestromen (de zeestromen zijn hierheen verhuisd van de bevolkingsdichtheidskaart). Tot en met de elfde editie was er ook een wereldvegetatiekaart, en de legenda is nog ongeveer hetzelfde. De combinatie met de zeestromenkaart is natuurlijk relevant omdat die de temperatuur en dus de vegetatie sterk beïnvloeden. De drie kaartjes van verschillende typen atollen zijn van de kaart van Australië hierheen verhuisd.

De kaart van de jaarlijkse neerslag is van blad 1 naar blad 3 verplaatst, nu is als autoriteit Dr. Alt opgevoerd in plaats van Dr. Supan. De grenswaarden voor de neerslag zijn nog hetzelfde, maar het kaartbeeld verschilt; de sneeuwgrenzen zijn niet meer opgenomen en op zee is de neerslag niet meer gekarteerd. De kaart van de regentijden is een herhaling: tot en met de elfde druk stond die ook in de atlas, toen gebaseerd op Supan, nu op Köppen. Er worden nu ook voortdurend regenarme gebieden onderscheiden. Nieuw is de kaart van de cultuurvormen, waarop agrarische middelen van bestaan worden aangegeven met kleuren (tuinbouw, landbouw, plantages, hakbouw, veeteelt, jacht en visserij). Op de kaart worden de namen van volkeren ingetekend die zich met die bestaanswijzen in leven houden.