'
Editie: 1924, pagina 38
Dit blad is nu helemaal aan de havens van Amsterdam en Rotterdam gewijd; dat was nodig vanwege de uitbreiding zeewaarts van beide havens. Er zijn cartons toegevoegd van IJmuiden en Hoek van Holland. In Rotterdam is de Waalhaven nu helemaal uitgegraven, en staan er nieuwe havenprojecten op stapel in IJsselmonde. Ten zuiden van de Waalhaven staat een vliegterrein vermeld. Op de kaart van Hoek van Holland staan de steigers van de lijn naar Harwich en de Holland-Amerikalijn opgenomen. De haveningang van IJmuiden is verdubbeld met een Nieuw Buitenkanaal en een nieuwe sluis die nog in aanbouw is. De Industriehaven is hernoemd in Hoogovenhaven, en het hoogovenbedrijf staat nu ook aangegeven. De bebouwing van IJmuiden, Wijkeroog en Velseroog is uitgebreid. In Amsterdam-Noord zijn er wijken bijgekomen ten westen van het Noordhollandsch Kanaal. Bovendien is te zien dat Tuindorp Oostzaan, bedoeld voor het huisvesten van arbeiders van de scheepswerven in Amsterdam-Noord, deels is gebouwd. Ook hier staan in de Zuidelijke IJpolders allemaal havenbekkens gepland, die – in elk geval vóór de Tweede Wereldoorlog – nooit gerealiseerd zijn.