'
Editie: 1932, pagina 45
Op de overzichtskaart is de eerste aanzet voor het Amsterdam-Rijnkanaal te zien. Bij Zutphen (Zutfen) is de geplande route van het Twentekanaal gekarteerd, samen met een nooit gerealiseerde verbinding met de Waal, parallel aan de IJssel.

De afsluitdijk is nu volledig ingetekend en de Wieringermeer ingepolderd.