'
Editie: 1929, pagina 44
Op de overzichtskaart zijn de kanalen nu gedifferentieerd naar het tonnage van de schepen dat erdoor kan: minder dan 100 ton, 100-700 ton, 700-1.500 ton en meer dan 1.500 ton. In de laatste categorie vallen het Noord-Hollands kanaal, het Merwedekanaal, de kanalen door Walcheren en door Zuid-Beveland, het Eemskanaal, het Julianakanaal, het kanaal door Voorne, het Maas-Waalkanaal en het kanaal van Gent naar Terneuzen. Op blad 9 en 13 werden de kanalen aangegeven volgens hun bevaarbaarheid.

De dijk rond de Wieringermeer is ingetekend en de eerste aanzet voor de Afsluitdijk is zichtbaar.