'
Editie: 1929, pagina 47
Provinciekaarten: De veerverbindingen zijn wat duidelijker met een streepjeslijn aangegeven. Amsterdam heeft uitbreiding gekregen benoorden het IJ tegenover Nieuwendam. De industriehaven bij Velzen is op de provinciekaart ingetekend. Er ligt een tweede dijk van Wieringen naar de kust waardoor het Amstelmeer wordt omsloten. Bij Zurich in Friesland is begonnen met het bouwen van de Afsluitdijk. De wijken – kleine parallelle kanaaltjes ter ontwatering en afgraving van het hoogveen – zijn weggehaald bij de veenkoloniĆ«n. Dat maakt de kaart duidelijker maar leidt ook tot informatieverlies betreffende het landschap. Hetzelfde geldt voor de weergave van de nederzettingen: de stippen die het patroon van de bebouwing aangaven, zijn helaas vervallen, zodat we de dijk- en streekdorpen niet meer kunnen identificeren; de dorpen zijn nu alleen nog maar met puntsymbolen verbeeld. Het werd blijkbaar te duur om ook bij uitbreiding die bebouwing te blijven weergeven; de ANWB-toeristenkaart en -wegenkaart bleven dat echter wel doen. Op de provinciekaarten zijn de kanalen ingedeeld op basis van de scheepvaartdrukte, in zeer belangrijke kanalen (meer dan 60 miljoen ton per jaar), belangrijke (500.000-20 miljoen ton, minder belangrijke (25.000-500.000 ton) en kanalen van plaatselijk belang, waarover jaarlijks minder dan 25.000 ton wordt vervoerd. Bron ervoor is de Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. De Maas is nu gekanaliseerd; hij heeft om dat aan te geven niet langer een blauwe maar een zwarte kleur. Het Nierskanaal dat vanuit Duitsland bij Broekhuizen in de Maas viel functioneert blijkbaar niet meer; het is niet meer opgenomen. In het noorden van de Peel is de plaats IJsselsteyn toegevoegd, niet in de vereenvoudigde spelling, omdat het genoemd was naar de toenmalige minister van landbouw. Om verwarring met IJsselstein in Utrecht te voorkomen werd deze plaats in de Peel later met een ‘Y’ gespeld: Ysselsteyn.