'
Editie: 1934, pagina 96
Azië natuurkundig: De kaart van Klein-Azië (Turkije) is uitgebreid naar het zuiden, zodat ook de Nijldelta en het Suezkanaal er nog op komen. Door het intekenen van de grenzen worden de verbanden ook duidelijker. In Turkije zijn nieuwe spoorwegen aangelegd tussen Balikesri (Balikesir) en Koetania (was Kjoetahija, nu Kütahya), tussen Kaisarie (Kayseri) en Adana, en Kaisarie en Samsoen (Samsun). In het oosten is Erzeroem (Erzerum) met Ersindjan (Erzincan) verbonden. Het Ak Dagh ten zuiden van de Zee van Marmara is veranderd in Moerad Dagh. Het Franse mandaatgebied Syrië is opgedeeld in vieren: Libanon, Dzjebel Droes, het gebied waar de Droezen woonden, het gebied van de Alawieten aan de kust bij Latakia (nu nog de machtsbasis van de el-Assads) en het overige gebied met een Soennitische meerderheid. De Bosatlas-redacteuren hebben moeite de naam Sovjet-Unie te erkennen: op de kaart van Klein-Azië heet het land nog Rusland.

De kaart van Palestina is naar het zuiden verschoven, zodat het hele mandaatgebied te zien is. Ook hier maken de nu ingetekende grenzen de relaties tussen de nederzettingen duidelijker. De kaart moet veel functies hebben: helpen bij de Bijbelse geografie (Gilead, Perea, Judea, Samaria, Galilea, Bethlehem, Jericho, Nazareth, de Olijfberg en het meer van Tiberias), maar ook bij de studie van de klassieke oudheid (Caesarea, Heliopolis, es-Salt) en de achtergrond vormen voor de eigentijdse situatie uit 1934 met twisten tussen Joodse kolonisten en Arabieren. Vandaar onder andere de twintig met sterretjes weergegeven Joodse kolonies, en het tweetalige karakter van de plaatsnamen (Jeruzalem/El Koeds, Hebron/el Chalil, Sichem/Nabloes).