'
Editie: 1934, pagina 99
Het was nog steeds een onderdeel van de eilandkartografie om het gebied dat niet tot Azië behoort niet vol te kleuren maar alleen met randbiezen aan te geven. Omdat daardoor verwarring kon optreden met de ook zo weergegeven mandaatgebieden is daar nu van afgezien in Europa en Afrika. Irak en Mandsjoekwo zijn onafhankelijke gebieden geworden en krijgen daarmee een aparte kleur. Dat gold al voor het land dat wij als Saoedi-Arabië kennen, maar hier ‘Saoedia’ heet. Het kent twee hoofdsteden, Mekka en Er Riad. De schrijfwijze van de Arabische en Chinese namen werd verbeterd: ‘Nedjd’ , ‘Hidjaaz’ en ‘Riaad’ in plaats van Nedsjed, El Hedsjas en Er Riad, respectievelijk ‘Jünnan’, ‘Emoi’ en ‘Lan-tsjou’ in plaats van Junnan, Amoy en Liang-tsjou. Het Himalayagebied ten oosten van Boetan is weer als Chinees in plaats van Brits aangegeven. De naam Peking, die ‘noordelijke hoofdstad’ betekent, is veranderd in ‘Peiping’, wat ‘noordelijke vrede’ betekent. De naam Peking gold niet meer omdat Nanking (‘Zuidelijke hoofdstad’) in 1928 hoofdstad was geworden. Pas in 1949 zou de naam Peking (of in de Pinyin spelling Beijing) weer gaan gelden. De stad Si-Ngan (Xi’an) is nu per spoor met Kaifeng verbonden.