'
Editie: 1925, pagina 107
De gekleurde geologische kaart van Java is nu vervangen door een zwart-wit versie, waarbij de legenda vereenvoudigd is: de jonge, oude en tertiaire vulkanische en eruptiegesteenten zijn samengevoegd (tot jongere en tertiaire vulkanische gesteenten), de jong en oud tertiaire kalksteen, mergel en breccies zijn samengevoegd tot tertiaire sedimentgesteenten; kwartair respectievelijk krijtformaties hielden hun legendablokjes.

Op een andere zwart-wit kaart wordt de pas afgekondigde nieuwe administratieve indeling van de provincie West-Java in negen residenties aangegeven. Die indeling zal tot en met de 32ste editie vigerend blijven en wordt daarna weer vervangen door een indeling in vijf residenties.